Hloubka ostrosti a její využití

Práce s hloubkou ostrosti je jedna ze základních dovedností při fotografování a usnadňuje zvýraznění fotografovaného motivu. Právě z tohoto důvodu je u fotografií pro internetové stránky dobré mít alespoň základní znalost této problematiky.

Co je hloubka ostrosti

Zjednodušeně řečeno hloubka ostrosti je rozsah vzdáleností od objektivu ve kterém objekty zobrazuje jako ostré (tedy přesněji, neostrosti jsou tak malé, že je nevnímáme). U některých objektivů (např v mobilních telefonech) je tento rozsah tak velký, že pokrývá všechny běžné vzdálenosti (např. od 1 m do nekonečna). U takových objektivů není třeba ostřit a nazývají se proto také "fix focus" (tedy objektivy s pevným zaostřením). Hloubka ostrosti objektivu závisí na jeho konstrukci, ohniskové vzdálenosti a světelnosti. Pro někoho může být použití fix focus objektivu výhodou (nemusí se zbývat ostřením), ale pro kreativní fotografii je hloubka ostrosti důležitým nástrojem fotografa.

Využití hloubky ostrosti

Hloubku ostrosti můžete využít mnoha způsoby. Jedním z nejčastěji využívaných efektů je zvýraznění objektu fotografování. Někdy totiž nemusí být zřejmé, který objekt ve scéně je fotografován. Hloubka ostrosti Vám pak umožní sdělit, co je hlavním objektem fotografie. Porovnejte následující snímky:

 

Na prvním obrázku jak jste si jistě všimli byl fotografován bližší květ a na druhém vzdálenější. Kromě zvýraznění fotografovaného objektu může jeho umístění v rámci okolních objektů vyvolat určitou emoční odezvu v divákovi, což je také velmi cenný efekt (pokuste se zamyslet nad tím, jak na Vás působí fotografovaný květ na první a na druhé fotografii).

V některých případech je využití hloubky ostrosti vhodné k nenásilnému odlišení fotografovaného objektu od pozadí. Viz následujícíc snímky:

 

Na první fotografii je fotografovaná větvička nevýrazná a ztrácí se v komplikovaném pozadí. Na druhé je již zřejmé co bylo fotografovaným objektem. Zde by mohl vzniknout dojem, že první fotografie je vyloženě nevhodně fotografovaná a nepoužitelná, to však není pravda. U fotografie je vždy důležité mít na mysli k čemu má sloužit a jaký dojem má v divákovi vyvolat. Pro některá použití (textura, pozadí apod.) může být první obrázek vhodnější. Právě pro jeho nejednoznačnost nepřitáhne větvička pozornost a lze je tedy lépe použít jako pozadí. Pokud však bylo úmyslem fotografa zobrazit větvičku, pak je jistě druhý obrázek mnohem vhodnější.

Hloubka ostrosti a clona

Pokud již chcete pracovat s hloubkou ostrosti, je třeba vědět jak docílit správného efektu. Jedním ze způsobů (nejčastěji používaným a nejjednodušším) je "odclonění" objektivu (tedy použití co nižšího clonového čísla). To způsobí menší hloubku ostrosti a potlačí objekty mimo tuto hloubku (to se často využívá v makrofotografii a proto mají makroobjektivy vysokou světelnost). Někdy je však třeba si s hloubkou ostrosti trochu "pohrát". Jako příklad mohou posloužit následující  fotografie:

  

Snímky byly pořízeny s ohniskovou vzdáleností 200mm. První dva snímky s clonou 5.6 a poslední s clonou 45. Je zde vidět, že v některých případech (v závislosti na záměru fotografa) je potřeba použít různé zaclonění objektivu a tedy různé hloubky ostrosti. Povšiměte si také kresby na pozadí, která je tvořena větvemi stromu a je viditelná opět pouze při využití větší hloubky ostrosti.