Canon 70D a chyba ostření

Když jsem se rozhodoval o koupi nového těla, tak jsem při procházení recenzí a diskuzí o Canonu 70D narazil na příspěvky, kde si majitelé stěžovali na chybu ostření fázovým posuvem (tedy skrz hledáček) při použití vysoce světelných objektivů. Věnoval jsem tedy dost času shánění informací a zjistil, že žádný z renomovaných recenzentů si na tento jev nestěžoval. Nakonec jsem tedy Conon 70D zakoupil s tím, že zjistím, jak to vlastně je. Hned na začátku musím upozornit, že zatím jsem u něj žádné problémy s ostřením nenalezl. Na druhou stranu nechci tvrdit, že si autoři zmíněných příspěvků vymýšlejí. Dovolím si tedy vlastní názor na tuto problematiku a problematiku ostření u DSLR obecně, která snad může vysvětlit některé případy "špatného" ostření, nejen u Canon 70D.

Úvodem o fázovém ostření

Úvodem jen pro úplnost připomenu princip fungování ostření fázovým posuvem. Tento způsob využívá speciálních ostřících senzorů umístěných na separátním (odděleném) čipu. Tedy mimo hlavní obrazový senzor zrcadlovky. Senzory samotné bývají tvořeny řadou světlocitlivých bodů (toto berte jen jako princip, jednotlivé čipy to mohou mít několik různě řešench řad) s vlastními mikročočkami. Na tento čip dopadá světlo (tedy lépe řečeno obraz) přes polopropustné hlavní zrcadlo a zrcadlo AF modulu. Na základě signálů z těchto řad pak procesor fotoaparátu vyhodnocuje, zda je obraz zaostřen či nikoli a o kolik je třeba ještě doostřit. Pro lepší představu jsem nalezl na serveru jednouchou aplikaci která vám tento princip může přiblížit. Podrobný článek o fungování fázového AF nalzenete na serveru LUMIS.HR.

(zdroj lumis.hr)

 

O ostřícím čipu Canonu 70D

Přesný popis rozmístění ostřících senzorů pro fotoaparát Canon 70D se mi bohužel nepodařilo nikde najít, nicméně pokud není zcela stejné, pak bymělo být hodně podobné rozmístění senzorů na fotoaparátu Canon 7D (pozor neplést si s Canon 7D Mark II, ten má ostření úplně jiné).

(zdroj photo.stackexchange.com)

 

Na obrázku je vidět rozmístění senzorů a jejich použití pro jednotlivé AF body. Pro všechny body jsou použity minimálně čtyři senzory (dva svislé a dva vodorovné) neboť všechny ostřící body jsou křížové. Protože vada AF se měla týkat středového bodu, budu se věnovat hlavně jemu. Středový bod je dvojitý křížový, čímž je míněno, že má jak svislé a vodorovné senzory tak také diagonální (druhý kříž, na obrázku červené).

Vysoce přesné zaostření na středovém AF bodu

Zde se pozastvím u poznámky z manuálu ke Canonu D70 (str. 108), kde výrobce zmiňuje "vysoce přesné automatické zaostřování na svislé linie" zde je rozdíl proti Canonu 7D, který nabízí "vysoce přesné ostření křížové". Tady se pro nedostatek informací musím uchýlit k dohadům (takže to berte jen jako můj názor). Pro toto "vysoce citlivé ostření" pro vodorovné linie jsou patrně určeny senzory č. 14, které jsou u Canonu 7D tvořené dvěma řadami posunutými o polovinu bodu vůči sobě, tak získávají dvojnásobné rozlišení a tedy vyšší přesnost. Zda má Canon 70D jiný čip (což považuji za málo pravděpodobné), či využívá pouze jednu řadu těchto senzorů netuším, nicméně vhledem k tomu, že v manuálu je zmíněno vysoce přesné ostření pouze pro svislé linie, nebude patrně využit plný potenciál tohoto senzoru. Důvodů mne napadá hned několik (např. pouze jeden procesor s omezeným počtem vstupních portů), ale to už by opravdu bylo hádání z koule. Co se týká vysoké přesnosti na svislé linie, zde odhaduji, že pro zaostření je použita další dvojice senzorů (patrně č. 17), což by vysvětlovalo i určité omezení na některé objektivy (viz manuál), tyto senzory budou patrně o onen "půlbod" posunuté vůči senzorům č 10 a tím se dosáhne vyššího rozlišení. Tím zakončím hádání a vrátíme se k samotným probémům s ostřením, pro které si prostě pamatujme, že pro světelné objektivy je pro středový ostřící bod přesnost zvýšena a to u Caononu D70 pouze pro svislé linie.

Možné objektivní vlivy na přesnost ostření

Středový ostřící bod má pro vysoce světelné objektivy zvýšenu přesnost z důvodu malé hloubky ostrosti u těchto objektivů, proto se tedy jakákoliv chyby ostření u těchto objektivů projeví nejvíce. Pomineme-li možný back/front focus (pro jeho zjištění používám jednoduchý způsob testování back/front focusu), který lze u Canonu 70D korigovat pro jednotlivé objektivy nastavením posunu AF (více se problematice nastavení autofocusu a vlivu světelnosti objektivu na přesnost ostření věnuji v článcích o mikronastevení AF), pak jsou z konstrukce ostření a rozmístění čipu vidět určitá omezení tohoto systému. Například fakt, že světlo prochází na senzor přes dvě mechanická zrcadla vnáší určitou nepřesnost (jakkoli jsou velice přesně zrcadla vyrobena a seřízena, jedná se o mechanický prvek, který nelze vyrobit s nulovou tolerancí), ovšem zda tato nepřesnost může mít zjistitelný vliv na ostření, stejně jako tepelná roztažnost materiálu nevím, ale domnívám se že to možné je. Protože většinou nejsou AF senzory citlivé na barevnou složku světla, ale pouze na jas může se zde projevit také chromatická vada objektivu (jakkoli je to ve středu snímku nepravděpodobné). Dále je třeba mít na paměti, že (jak konečně uvádí i výrobce v manuálu) na některé objekty je obtížné zaostřit (opakující se vzory a pod.), neboť se ostří řadami bodů nikoli celou plochou kolem ostřícího bodu. V obtížných podmínkách pak software fotoaparátu může vyhodnotit zaostření chybně.

Shrnul jsem jen některé z mnoha faktorů, které mohou mít vliv na správné zaostření a to proto, aby jste si udělali představu o tom, jak složitá problematika souvisí s přesným zaostřením. Samozřejmě tyto vlivy se výrobci snaží minimalizovat a je otázkou nakolik se který z nich projeví, nicméně mohou vysvtlit proč je AF na ostřícím čipu vždy méně přesný než ostření přimo na hlavním snímači. Canon 70D pak nabízí fázové ostření i na hlavním čipuv tzv. "živém náhledu", ale tam je většina možných nepřesností eliminována.

Subjektivní vlivy na ostření

Nyní tedy zpět k problému chybného ostření při vysokých světelnostech objektivu. Vysoce světelný objektiv (s malou hloubkou ostrosti), vyžaduje precizní zaostření. Navíc při použití 20MPx APS-C snímače (což odpovídá zhruba 40MPx na Full frame), jsou rozteče mezi body tak malé, že nepřesnosti v zaostření jsou ještě viditelnější (velmi také záleží na kvalitě samotného objektivu). Tím lze vysvětlit proč se při fázovém ostření může stát, že objekt není úplně perfektně zaostřen, ovšem stěží to vysvětlí stížnosti některých majitelů Canonu 70D, kteří uvádějí výraznou chybu ostření. V těchot případech (podle mého názoru) hraje větší roli výběr objektu na který zaostřují, než chybná funkce samotného AF. Bližší informace o objektech na které je obtížné zaostřit můžete získat přímo na webu firmy Canon Při ostření je třeba mít na paměti, že AF má svá omezení a nedokáže přesně zaostřit za každé situace a je tedy na fotografovi aby správně využil co mu nabízí. Fotografie je nejen umění ale i technická zručnost a fotoaparát je pouze nástroj, který může značně ulehčit práci, ale je třeba se s ním naučit zacházet a poznat jeho omezení. Fázový AF je výborný pomocník a téměř vždy zaostří lépe, než když se pokusíte o přesné ostření tzv. "na matnici" (platí pro většinu fotografů, čest vyjímkám), ale hlavně nabízí velkou pohotovost ostření, ale nelze od něj očekávat, že za vás udělá automaticky perfektní snímek.

Moje doporučení

A na závěr moje doporučení pro praxi (i když s ním nemusíte souhlasit):

  • Naučte se znát ostření svého fotoaparátu (v tom vám snad trochu pomůže i tento článek).
  • Seznamte se s omezeními a možnostmi všech způsobů ostření na vašem fotoaparátu.
  • Vybírejte vhodné ostření pro každou situaci.
  • Co se týká konkrétně fotoaparátu Canon 70D, pro ultra-perfektně ostrý snímek použijte manuální ostření v živém náhledu, pro perfektně zaostřený snímek použijte fázové ostření na čipu v živém náhledu, pro přesně zaostřený zvolte ostření středovým bodem tak aby mohlo využít svislých linií a dobře zaostřený snímek by měl AF zvládnout na jakémkoli vhodném objektu. Pokud se tim ale nechcete zabývat namiřte a cvakněte, většinou to vyjde, ale když se to nepovede, nehledejte automaticky chybu ve fotoaparátu.

 

Poznámka na závěr:

Tímto článkem nechci tvrdit, že pokud nejste s ostřením spokojeni, je vina vždy na vaší straně a ostření vašeho fotoaparátu nemá chybu. Jako všechno, tak i fotoaprát (a ten asi snáze než jiné nástroje) se může pokazit. Nicméně doporučuji hledat chbu nejprve za fotoaparátem a teprve potom v něm.