Draví ptáci ve 3D

Několik 3D sterofotografií dravých ptáků. Fotografie jsou vesměs pořízeny v Plzeňské ZOO kde v letních měsících probíhají ukázky sokolnictví. Fotografie jsou volně ke stažení v SBS a anagylph formátu.